Multilingual

Website hỗ trợ học online dành cho giáo viên, học sinh...và hỗ trợ tài liệu học tập từ xa, các tài liệu giáo trình và bài tập

Online Study

Hỗ trợ thi trực tuyến từ xa và có thể biết kết quả thi của từng học viên ngay sau mỗi kỳ thi

Community Support

Hỗ trợ trực tuyến cho học viên, giải đáp những thắc mắc trong quá trình học tập.

Responsive Design

Phần mềm hỗ trợ học tập qua thiết bị di dộng, có thể tải qua Playstore (đối với Androjd) hoặc Appstore (đối với iOS)

Hoạt động

There are no discussion topics yet in this forum